Site-ul este în reconstrucție

Vă rugăm să sunați pentru confirmarea stocurilor. Mulțumim pentru înțelegere.

GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. SILVA GROUP LOGISTICS DIVISION SRL (”SGL”) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 26005.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, SGL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este:

  • informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe site-urile companiei (Magazinuldeplante.ro respectiv Magazinuldebrazi.ro)
  • informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a SGL, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 26005, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către SGL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către SGL, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către SGL atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Silva Group Logistics Division, Bvd Voluntari nr. 78, Voluntari, Ilfov, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, SGL prin Magazinuldebrazi.ro sau/și Magazinuldeplante.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newslettere săptămânale sau lunare, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

SGL prin Magazinuldebrazi.ro sau/și Magazinuldeplante.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-urile Magazinuldebrazi.ro sau/și Magazinuldeplante.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, SGL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, tele-marketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

error: Content is protected !!